KRUH V PODBEZDĚZÍ

Obec Kruh na Českolipsku

Malebná obec Kruh u Doks je tajemnou sbírkou dávné historie našich předků. Ti  mistrně ovládali svá řemesla. Jejich dovednost se projevila v tvarosloví zdejších chalup, chlévů, stodol, vodních rezervoárů a skalních sušáren. Zve se tím obecně lužickou architekturou a to u převážně roubených chalup, s geniálním tesaným prvkem na průčelí. Česká podstávka, tedy ornamentálně provedené otesání trámů nesoucí roubené nadpodlaží.

Obec se nachází v oblasti Housecká vrchovina z jedné strany při výjezdu z kokořínského údolí u hradu Houska a pod majestátní Vrátenskou horou z jihu. Z druhé severní, z planiny od Bezdězu a Polomených hor. Obec leží nad křídovou pánví, bohatou na vodní zdroje. Pískovcové skály, které tento kraj reprezentují, jsou pradávnou splaveninou tehdy vysokých Jizerských hor. Později se skrz tyto písky protlačilo magma (znělce, čediče) při vulkanické činnosti od západu. Voda z Kruhu odtéká přes žďárské údolí do neckovitého údolí strenického potoka (povodí Labe). Dá se s jistotou říci, že Strenický potok pramení právě pod Kruhem. V horní části toku se ovšem lidově nazýval Skalský. Podél celého jeho toku bylo dříve hodně tůní, vývěrů, rybníků i mlýnů!  Tím pádem vodních živočichů a ptactva. Dnes vlivem odčerpávání podzemní vody a sucha téměř zmizel a objevuje se až dále po proudu. Původně byl zásobárnou vody i pro Kruh!

Kruh patří pod CHKO Kokořínsko - Máchův kraj  a je vyhlášen vesnickou památkovou zónou III. stupně. Obec má zatím dva památkově chráněné objekty. Kostel s farou a chalupu s č. popisným 3. Stejně tak je Kruh významnou archeologickou zónou. Historie obce.

Samotnou obcí prochází směrem na Bezděz červeně značená turistická cesta (mezinárodní E10), v této části nazývaná Máchova cesta

Odkaz na náš facebook: https://www.facebook.com/kruhvpodbezdezi.cz/

Krátká FOTOGALERIE obce a okolí

Kruh zasahuje do akčního rádiusu Okrašlovacího spolku Pšovka, který se zdarma a dobrovolně stará o revitalizaci regionu Kokořínsko. Přidejte se i Vy mezi členy nebo jako dobrovolníci. Více infomací na www.psovka.cz

kudy do obce Kruh?

+420