Aktuality k internetu

KRUH V PODBEZDĚZÍ, z. s.

a METRONET

O CO JDE?

Přesun poskytovatele internetu ze spolku KRUH V PODBEZDĚZÍ na přímo na poskytovatele METRONET.

1.1.2022 - NEURČITO

Vážení sousedé a milí spoluobčané.

Spolek KRUH V PODBEZDĚZÍ vzniknul pro to, aby se podařilo zavést v obci vysokorychlostní internet. Drobné boční aktivity jsou pouze vedlejším produktem tohoto spolku.

Nadešel čas, aby se spolek prosazoval více ve spolkové činnosti a odbornější záležitosti předal profesionálům v oboru. Proto se vedení spolku usneslo, že se od 1.1.2022 převede celá datová síť do rukou společnosti Metronet (doposud signál dodává).

Tato společnost Vám dokáže již nabídnout více, na co spolek již nestačí. Budete moci čerpat nejen rychlejší internet, ale dokonce i internetovou televizi a další produkty. Je to jen na Vás, který tarif si později vyberete.

Celá transakce bude plynulá a jediné co je na Vás, abyste podepsali nové smlouvy se společností Metronet. Systém plateb bude obdobný, buď tedy inkasem nebo trvalou platbou nebo si platbu budete zase zadávat každý měsíc bezhotovostně ručně. Změní se číslo účtu na který platba bude odcházet a pravděpodobně variabilní symbol.

Současná cena za internet bude zůstávat jako základní. To co si pak zvolíte jako nadstandard si případně sami připlatíte.

Společnost Metronet bude ke každému přistupovat individuálně a spolek bude na činnost pouze dohlížet po dobu jednoho roku. Dále Vám pomůže s migrací a jinými potřebnými záležitostmi.

Je v pořádku, pokud se Vám ozvou technici nebo obchodní oddělení z Metronetu a to v nejbližší době. Prosíme Vás o shovívavost a případně zpřístupnění domu k prohlédnutí instalace přijímacího zařízení. Technici též pomohou případně s pře-připojením třeba vzdálených zařízení, jako jsou kamery atd.

Výpadky sítě při migraci budou pouze sporadické a běžný uživatel je nijak nepozná. I tak budeme informovat o případném pozastavení služby, než se systém přenastaví.

Věříme, že budete ještě více spokojeni a budete si užívat vysokorychlostní internet.

Velmi děkujeme za Váš čas a porozumění.

spolek KRUH V PODBEZDĚZÍ, z. s.


Rychlost internetu v obci

Tarif Garant 40, od roku 2019

Znamená to, že přijímáme do obce rychlost 40960 Kbps. Poté se rychlost agreguje (dělí neboli snižuje) podle počtu aktuálně připojených koncových uživatelů. Agregace 1:1. 

Zeslabení signálu Metronetu na jaře

Informace pro ty, kteří využívají internet v Kruhu u Doks: Je možné že v tomto období dochází k zeslabení signálu a zpomalení příjmu internetu. Stromy nasazují listí, které mají v sobě vodu a to má za následek odstínění signálu. Dá se to řešit prořezávkou ve vhodném k tomu období. Je potřeba kontaktovat obecní radu. Hezké dny všem. Spolek KRUH V PODBEZDĚZÍ, z.s.

Navýšení rychlosti internetu na 40/40Mbps

15.5. 2019 došlo k navýšení rychlosti připojení. To má za následek ještě vyšší rychlost stahování dat a plynulejší videa, snížení občasného přetěžování linek.

dle dohodnutého termínu došlo ve středu 15.3.2017 k úspěšnému kompletnímu upgrade všech komponent v síti Kruhnet následovně:
a) hlavní router upgrade z FW 1.8.5 na FW 1.9.1
b) AP kostel, AP č.p. 45 a všichni 5 GHz klienti na FW 8.0.1
c) bylo zvýšeno zabezpečení sítě zapnutím WPA šifrování na radiové vrstvě
d) byl zapnut MAC access list...