Informace pro občany obce

Plynulý přechod domácností na poskytovatele internetu Metronet

od 1.10. do 30.12. 2021

Vysokorychlostní internet v obci čeká malá změna

od 1.1.2022 převede celá datová síť do rukou společnosti Metronet (doposud signál dodává).

Tato společnost Vám dokáže již nabídnout více, na co spolek již nestačí. Moci čerpat nejen rychlejší internet, ale dokonce i internetovou televizi a další produkty. Je to jen na Vás, který tarif si později vyberete.

Celá transakce bude plynulá a jediné co je na Vás, abyste podepsali nové smlouvy se společností Metronet. Systém plateb bude obdobný, buď tedy inkasem nebo trvalou platbou nebo si platbu budete zase zadávat každý měsíc bezhotovostně ručně. Změní se číslo účtu na který platba bude odcházet a variabilní symbol.

DOKSY - ÚŘEDNÍ NÁSTĚNKA

Úřední nástěnka města Doksy, pod které spadá Kruh naleznete zde: https://doksy.com/uredni-deska/1/p1=2434

HŘBITOVNÍ ŘÁD

klikněte  na odkaz níže

Čistička odpadních vod - ČOV

Řešíte vyvážení žumpy po novém znění zákona ohledně domovního odpadu vzniklou situaci? Máte zastaralý septik? Nevyplatí se Vám jej vyvážet?


Zde máte několik důležitých informací: https://zakra.cz/blog/co-je-domaci-cistirna-odpadnich-vod/

MOBILNÍ ROZHLAS z Doks

Zaregistrujte si zdarma mobil do aplikace https://doksy.mobilnirozhlas.cz/ a získejte zdarma aktuální informace o dění v Doksech a okolí, haváriích a přírodních karastrofách ihned.

V intravilánu obce je k vidění PAMÁTNÝ STROM, ev.č.39

Číslo odborné databáze: 501036.1/1 Kód ÚSOP[KOD]: 2196

Vyhlašovací název památného stromu (stromů) [NAZEV]: lípa malolistá

Název památného stromu (stromů): Lípa pod hřbitovem

Vyhlašovatel: Správa CHKO Kokořínsko

CHCETE VĚDĚT O ODSTÁVKÁCH EL.ENERGIE?

Jste připojeni ČEZ? Chcete dostávat informace ohledně budoucích výpadků a přerušní dodávek energie?


Zaregistrujte se přes tento odkaz:


https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba

Fotovoltaika - možnosti povolení

Fotovoltaika - obecně je stavební činnost řešena v plánu péče o CHKO https://kokorinsko.ochranaprirody.cz/res/archive/203/025929.pdf?seek=1411624180 strana 33, výstavba a ve zveřejněných regulativech https://kokorinsko.ochranaprirody.cz/statni-sprava/stavebni-cinnost-a-krajinny-raz/regulativy-pro-vystavbu-a-prestavbu-na-uzemi-CHKO/. Ale zobecnění fotovoltaice je velmi těžké. Posuzuje se podle zásahu do krajinného rázu - tedy negativní instalace jsou velkoplošné s orientací do krajiny a veřejných prostorů, dle posouzení jsou vhodnější instalace situované do uzavřených areálů (neuplatňují se v pohledech na sídlo jako celek a nejsou viditelné nebo aspoň výrazné z veřejných míst typu náves, ulice apod. Důležitý je i charakter vlastního objektu, kde se má fotovoltaika realizovat (na historické roubence by se asi příliš panely nevyjímaly, na kravíně nevadí.) Regulaci může přinést i schválený územní plán nebo památková ochrana.

MOBILNÍ ROZHLAS z Doks

Zaregistrujte si zdarma mobil do aplikace https://doksy.mobilnirozhlas.cz/ a získejte zdarma aktuální informace o dění v Doksech a okolí, haváriích a přírodních karastrofách ihned.

Odvodnění a hydroizolace zdí kostela

Právě probíhá městem Doksy podle projektu odvodnění kolem kostela. Děkujeme za pochopení při případném omezení, z důvodu stavby. Akce je velmi důležitá, protože není možné doopravit centrální oltář a stavět jej na stejné místo, kvůli výrazné vlhkosti.

Kvalita vody v Kruhu

(záleží ale na stáří vodovodního potrubí, vzorek byl odebrán z kohoutku)

Dusičnany: 28,5 mg/l (29.7.2020)

Vápník: 86,2 mg/l (29.7.2020) = používejte filtry a změkčovače vody proti vápníku a zanášení baterií vodním kamenem (je naše doporučení)
Hořčík: 9,22 mg/l (29.7.2020)
Tvrdost: 2,53 mmol/l (29.7.2020)
Tvrdost něm. stupně: 14,2 °dH (29.7.2020)  

Obec z hlediska památkové péče

  • CHRÁNĚNO OD 1. 1. 2005
  • TYP OCHRANY památková zóna UPŘESNĚNÍ TYPU OCHRANY Vesnická památková zóna
  • veřejná část
  • interní část
  • PRÁVNÍ AKTY
  • 413/2004
  • PRVKY OCHRANY - OBEC A OBJEKT
  • území 1079066542 - Kruh » Vesnická památková zóna
  • objekt 1000156398 - usedlost » č.p. 3
  • objekt 1000152785 - kostel sv. Vojtěcha 

ČÍSLO ÚSKP2446 - Vyhláška MK č. 413/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochrana

ze dne 24. 6. 2004 nabytí právní moci 1. 1. 2005