KRUH V PODBEZDĚZÍ

stránky obce Kruh (Doksy)

Obec Kruh na Českolipsku

Malebná a rozeklaná obec Kruh u Doks je tajemnou sbírkou dávné historie našich předků. Tito  mistrně ovládali svá řemesla. Jejich dovednost se projevila v tvarosloví zdejších chalup, chlévů, stodol, vodních rezervoárů a skalních sušáren. Zve se tak dnes lužickou architekturou a to u převážně roubených chalup, s geniálním tesaným prvkem na průčelí. Českou podstávkou.

Obec se nachází v oblasti Housecká vrchovina z jedné strany při výjezdu z kokořínského údolí u hradu Houska. Z druhé severní, z planiny od Bezdězu a Polomených hor. Obec leží nad křídovou pánví, bohatou na vodní zdroje (kvalita vody v odkazu). Pískovcové skály, které tento kraj reprezentují, jsou pradávnou splaveninou tehdy vysokých Jizerských hor. Později se skrz tyto písky protlačilo magma (znělce, čediče) při vulkanické činnosti od západu. Voda z Kruhu odtéká přes žďárské údolí do neckovitého údolí strenického potoka (povodí Labe). Dá se s jistotou říci, že Strenický potok pramení právě někde pod Kruhem. V horní části toku se ovšem lidově nazýval Skalský. Podél celého jeho toku bylo dříve hodně tůní, vývěrů, rybníků i mlýnů!  Tím pádem i vodních živočichů a ptactva. Dnes vlivem odčerpávání podzemní vody a sucha téměř zmizel a objevuje se až dále po proudu. Původně byl zásobárnou vody i pro Kruh!

Kruh patří pod CHKO Kokořínsko - Máchův kraj  a je vyhlášen vesnickou památkovou zónou III. stupně. Obec má zatím dva památkově chráněné objekty. Kostel s farou a chalupu s č. popisným 3.

Samotnou obcí prochází směrem na Bezděz červeně značená turistická cesta (mezinárodní E10), v této části nazývaná Máchova cesta

Odkaz na náš facebook: https://www.facebook.com/kruhvpodbezdezi.cz/

Kruh zasahuje do akčního rádiusu Okrašlovacího spolku Pšovka, který se zdarma a dobrovolně stará o revitalizaci regionu Kokořínsko. Přidejte se i Vy mezi členy nebo jako dobrovolníci. Více infomací na www.psovka.cz

Krátká FOTOGALERIE

Kruh v Podbezdězí

kudy do obce Kruh?

+420