KRUH V PODBEZDĚZÍ

stránky obce Kruh (Doksy)

30.10.20 Střecha a práce na márničce jsou hotové!  Děkujeme těm, kteří jakkoli přispěli. více o kříži (zde)

Obec Kruh na Českolipsku

Malebná a rozeklaná obec Kruh u Doks je tajemnou sbírkou dávné historie našich předků. Tito  mistrně ovládali svá řemesla. Jejich dovednost se projevila v tvarosloví zdejších chalup, chlévů, stodol, vodních rezervoárů a skalních sušáren. Zve se tak dnes lužickou architekturou a to u převážně roubených chalup, s geniálním tesaným prvkem na průčelí. Českou podstávkou.

Obec se nachází v oblasti Housecká vrchovina z jedné strany při výjezdu z kokořínského údolí u hradu Houska. Z druhé severní, z planiny od Bezdězu a Polomených hor. Obec leží nad křídovou pánví, bohatou na vodní zdroje (kvalita vody v odkazu). Pískovcové skály, které tento kraj reprezentují, jsou pradávnou splaveninou tehdy vysokých Jizerských hor. Později se skrz tyto písky protlačilo magma (znělce, čediče) při vulkanické činnosti od západu.

Kruh patří pod CHKO Kokořínsko - Máchův kraj  a je vyhlášen vesnickou památkovou zónou III. stupně. Obec má zatím dva památkově chráněné objekty. Kostel s farou a chalupu s č. popisným 3.

Samotnou obcí prochází směrem na Bezděz červeně značená turistická cesta (mezinárodní E10), v této části nazývaná Máchova cesta. 

Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/kruhvpodbezdezi.cz/

Kruh zasahuje do akčního rádiusu Okrašlovacího spolku Pšovka, který se zdarma a dobrovolně stará o revitalizaci regionu Kokořínsko. Přidejte se i Vy mezi členy nebo jako dobrovolníci. Více infomací na www.psovka.cz

Krátká FOTOGALERIE

Kruh v Podbezdězí

kudy do obce Kruh?

+420