KRUH V PODBEZDĚZÍ
stránky obce Kruh (Doksy)

BYLA UKONČENA VEŘEJNÁ A SOUSEDSKÁ SBÍRKA

Prosíme, neposílejte již finanční příspěvky na transparentní účet u ČSOB - pomáhá regionům. Sbírka na obnovu CENTRÁLNÍHO KŘÍŽE NA HŘBITOVĚ V KRUHU SKONČILA. (potvrzení o daru v případě potřeby vystaví spolek Pšovka) info@psovka.cz www.psovka.cz, Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska. DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM! Další informace budeme zveřejňovat zde včetně jednotlivých termínů. Nadále je možné zasílat dobrovolné příspěvky přímo na číslo účtu našeho okrašlovacího spolku Pšovka a to: 1944048399/0800. Na každý dar můžeme odeslat darovací smlouvu.

Body odborné obnovy (květen - listopad 2019):

¤ demontáž kříže a jeho restaurování

¤ chemické čistění kamene a odstranění nežádoucích směsí z minulých rekonstrukcí

¤ kamenické práce, srovnání a spasování zpět do původní historizující podoby

¤ úklid okolí, znovuvysvěcení


Obec Kruh na Českolipsku

Malebná a rozeklaná obec Kruh je tajemnou sbírkou dávné historie našich předků. Tito  mistrně ovládali svá řemesla. Jejich dovednost se projevila v tvarosloví zdejších chalup, chlévů, stodol, vodních rezervoárů a skalních sušáren. Zve se tak dnes lužickou architekturou a to u převážně roubených chalup, s geniálním tesaným prvkem na průčelí. Českou podstávkou.

Obec se nachází v oblasti housecká vrchovina z jedné strany při výjezdu z kokořínského údolí u hradu Houska. Z druhé severní, z planiny od Bezdězu a Polomených hor. Obec leží nad křídovou pánví, bohatou na vodní zdroje.

Kruh patří pod CHKO Kokořínsko - Máchův kraj  a je vyhlášen vesnickou památkovou zónou. Obec má zatím dva památkově chráněné objekty. Kostel s farou a chalupu s č. popisným 3.

Samotnou obcí prochází směrem na Bezděz červeně značená turistická cesta (mezinárodní E10), v této části nazývaná Máchova cesta. 

Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/kruhvpodbezdezi.cz/

Kruh zasahuje do akčního rádiusu Okrašlovacího spolku Pšovka, který se zdarma a dobrovolně stará o revitalizaci regionu Kokořínsko. Přidejte se i Vy mezi členy nebo jako dobrovolníci. Více infomací na www.psovka.cz

Krátká FOTOGALERIE

Kruh v Podbezdězí