KRUH V PODBEZDĚZÍ

stránky obce Kruh (Doksy)

30.10.20 Střecha a práce na márničce jsou hotové!  Děkujeme těm, kteří jakkoli přispěli. více o kříži (zde)

Obec Kruh na Českolipsku

Malebná a rozeklaná obec Kruh je tajemnou sbírkou dávné historie našich předků. Tito  mistrně ovládali svá řemesla. Jejich dovednost se projevila v tvarosloví zdejších chalup, chlévů, stodol, vodních rezervoárů a skalních sušáren. Zve se tak dnes lužickou architekturou a to u převážně roubených chalup, s geniálním tesaným prvkem na průčelí. Českou podstávkou.

Obec se nachází v oblasti housecká vrchovina z jedné strany při výjezdu z kokořínského údolí u hradu Houska. Z druhé severní, z planiny od Bezdězu a Polomených hor. Obec leží nad křídovou pánví, bohatou na vodní zdroje (kvalita vody v odkazu).

Kruh patří pod CHKO Kokořínsko - Máchův kraj  a je vyhlášen vesnickou památkovou zónou. Obec má zatím dva památkově chráněné objekty. Kostel s farou a chalupu s č. popisným 3.

Samotnou obcí prochází směrem na Bezděz červeně značená turistická cesta (mezinárodní E10), v této části nazývaná Máchova cesta. 

Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/kruhvpodbezdezi.cz/

Kruh zasahuje do akčního rádiusu Okrašlovacího spolku Pšovka, který se zdarma a dobrovolně stará o revitalizaci regionu Kokořínsko. Přidejte se i Vy mezi členy nebo jako dobrovolníci. Více infomací na www.psovka.cz

Krátká FOTOGALERIE

Kruh v Podbezdězí

NAVIGACE do obce Kruh

+420 777813999