Výroční zpráva 2022

24.10.2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU KRUH V PODBEZDĚZÍ

Vážení přátelé,

tímto výkonný výbor předkládá výroční zprávu za rok 2022, dle schůze ze      7. 10. 2023

Během roku 2022 se podařilo dořešit zbytkové detaily přesunu administrativy spojené s předáním fungující vlastními silami vytvořené vysokorychlostní internetové sítě na společnost Metronet. Tím pádem již spolek nefunguje jako prostředník mezi koncovými stanicemi a zprostředkovatelem signálu. Celý HW a SW je nyní provozován společností Metronet s.r.o. Koncoví uživatelé si platí rychlost a kvalitu signálu dle jejich uvážení sami. Spolek tuto činnost (obhospodařování a zprostředkovávání finančního toku za celou obec) tímto již neprovozuje.

Spolek nevyvinul jinou aktivitu a to ani kulturní a společenskou.

Spolek KRUH V PODBEZDĚZÍ se snažil prosadit své další možné aktivity formou prezentace obyvatelům obce a ti projevili zájem spolupracovat na dalších aktivitách spolku. Například kulturních a společenských. Spolek tím pádem nezaniknul a nadále bude pokračovat v okrašlování obce a okolí, nově pořádat společenské akce a rozvíjet komunitní činnosti. Je plán uspořádání náboru nových členů.

Spolek nevytvořil ztrátu, ale ani zisk nad rámec zdanění.

Spolek se zasazuje o provozování kostela sv. Vojtěcha v Kruhu. Stále pokračuje oslovování dotčených subjektů (vlastníka i města Doksy). Spolek se zajímá o sanaci historického hřbitova v obci Kruh v Podbezdězí, aby se místo stalo zaslouženým místem posledního odpočinku.

Za výkonný výbor zpracoval v Kruhu 7. 10. 2023

Pavel Žert, Ing.

Předseda spolku